Bansträckning och banbeskrivning

I år blir det delvis ny bansträckning för att bjuda på några nya fina partier i skogen och den nya banan på 6 km.
Samtliga banor börjar på samma slinga norr ut mot Prästtjärn. I höjd med tjärnen viker 6 km banan av och 12/21 km fortsätter i den norra delens tuffa och vackra terräng. Alla banor har sedan samma sträckning tillbaka mot Kåsjöns badplats där mål (och varvning för 21 km) är placerad. Den andra delen av 21 km går runt Kåsjön, även denna del av banan på delvis nya stråk

21 km del 1 / 12 km/ 6km

21 km del 2 

 

Höjdprofil 21km (12km+9km)