Bansträckning och banbeskrivning

12 km/21 km del 1

9 km/ 21 km del 2 

För 42 km, se 21 km två gånger 😉 

 

Höjdprofil 21km (12km+9km)